Máy tiêm dưỡng chất Aqua Injector Plus Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy tiêm tự động Aqua Injector Plus

  • Hai phương thức tiêm: Có kim và không kim
  • Loại kim sử dụng: Kim 9 chân đường kính 31G
  • Độ sâu có kiểm soát: 0-5mm (bước điều chỉnh 0.2mm)

Công dụng điều trị: