Máy phân tích da DJM Moreme

Giá: Liên hệ

  • Phân tích ảnh toàn bộ da mặt
  • Phân tích qua tất cả 3 lớp da
  • Có 5 chế độ ánh sáng
  • 10 chế độ cài đặt phăn tích

Công dụng điều trị: